Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

DatoFOR-2021-05-11-2077
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikrafttredelse01.07.2021
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. mai 2021 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.