Prioriterte aktiviteter

Arbeidstilsynets innsats er basert på vurderinger av risiko for at arbeidstakere i Norge kan bli syke, skadet og utnyttet på jobb eller som følge av forhold på jobben. 

Etatens prioritering av arbeidsmiljøproblemer, næringer og type virksomheter er et resultat av denne risikobaseringsprosessen. Hvilke aktiviteter, virkemidler og ressurser etaten skal iverksette besluttes i Arbeidstilsynets årlige planlegging.