Utsikt

Utsikt presenterer utviklingstrekk og sentrale drivere som vil forme fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljø de nærmeste tiårene.

Gjennom Utsikt søker Arbeidstilsynet å utvide horisonten for å gi et godt faglig grunnlag for politikkutforming og forvaltning på arbeidsmiljøområdet. Utsikt er beslutningsstøtte for strategiske grep og operative valg med en tidshorisont på 10-15 år fremover i tid. Slik kan sikrere beslutninger føre til bedre arbeidsmiljø for pengene.

Utsikt 2022