Bhtvirksomhet

KUBA NORGE AS

Status: Lovlig

Godkjent

Statusbeskrivelse

Denne virksomheten kan lovlig tilby tjenester som bedriftshelsetjeneste da kravene som stilles til kompetanse og kvalitetssystem er oppfylt.

Besøksadresse

Døvleveien 41, 3170 SEM
Vestfold

Postadresse

---, --- ---

Orgnr.: 996 797 813