Bhtvirksomhet

NARVIK BEDRIFTSHELSETJENESTE SA

Navn NARVIK BEDRIFTSHELSETJENESTE SA
Statusbeskrivelse Denne virksomheten kan lovlig tilby tjenester som bedriftshelsetjeneste da kravene som stilles til kompetanse og kvalitetssystem er oppfylt.
Orgnr. 967 253 049
Fylke Nordland
Besøksadresse Fagernesveien 2, 8514 NARVIK
Postadresse Postboks 655, 8508 NARVIK
Telefon 76 96 90 90
Nettside narvikbht.no
Enhetsregisteret Åpne i Brønnøysundregistrene