Bhtvirksomhet

NARVIK BEDRIFTSHELSETJENESTE SA

Status: Lovlig

Godkjent

Statusbeskrivelse

Denne virksomheten kan lovlig tilby tjenester som bedriftshelsetjeneste da kravene som stilles til kompetanse og kvalitetssystem er oppfylt.

Besøksadresse

Fagernesveien 2, 8514 NARVIK
Nordland

Postadresse

Postboks 655, 8508 NARVIK

Orgnr.: 967 253 049
Telefon: 76 96 90 90
Nettside: narvikbht.no