Unge skal skjermes fra forhøyet smitterisiko

Publisert 22.06.2020

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange unge skal snart ut i sommerjobb. Koronasituasjonen gjør imidlertid at ungdom under 18 år skal unngå enkelte arbeidsoppgaver denne sommeren.

Person som vasker hendene. Illustrasjonsfoto

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Samfunnet er i ferd med å åpne for fullt etter at koronapandemien la en rekke næringer brakk i midten av mars. Det er dermed behov for sommervikarer også i år.

Risikofylt arbeid

Til tross for at ungdom kan jobbe i de fleste bransjer, er det noen arbeidsoppgaver alle under 18 år skal skånes for. Dette gjelder blant annet oppgaver hvor det er særlig fare for helseskade. I tillegg til arbeid med blant annet giftige og kreftfremkallende stoffer og visse anleggsmaskiner, skal unge under 18 år skjermes for enkelte biologiske faktorer.

Under koronasituasjonen innebærer dette at unge under 18 år ikke skal gjennomføre arbeidsoppgaver hvor de blir eksponert for høyere smitterisiko enn i samfunnet for øvrig. Et eksempel på dette er arbeid innen helsesektoren med koronasmittede.

Arbeidsgiver skal passe på

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at unge sommervikarer ikke utfører oppgaver med forhøyet smitterisiko.

– I koronasituasjonen vi står oppe i, skal arbeidsgiveren fortløpende vurdere om ansatte eller vikarer kan utsettes for smitte på arbeidsplassen. I de bransjene det er aktuelt, må arbeidsgiver sørge for gode rutiner for å skjerme de yngste arbeidstakerne. Unge i sommerjobb skal ha ryddige forhold på arbeidsplassen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Les mer:
Barn og ungdom i arbeid (temaside)

Snakk med leder, tillitsvalgt eller verneombud

Det er viktig at unge i sommerjobb tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sier fra hvis noe er galt. Unge som er urolige for eksempelvis eksponering for smitte, bør derfor ta kontakt med nærmeste leder.

Unge arbeidstakere som er usikre på rettighetene sine eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan også ta kontakt med tillitsvalgt eller verneombud.