Nye minstelønnssatser

Publisert 15.12.2022 - Lesetid: 1 min

Nye minstelønnssatser trer i kraft 15. desember 2022. Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift.

Les om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 15. desember 2022.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

 

Minstelønn

Lønn