Nå må innkvartering ved innreisekarantene forhåndsgodkjennes

Publisert 19.02.2021 - Lesetid: 3 min

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

PC forhåndsgodkjenning av innkvartering_edit2.png

Arbeidstilsynets høyeste prioritet er nå å begrense koronasmitte i arbeidslivet. Vi avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere.

– Målet med godkjenningsordningen er å redusere risikoen for at utenlandske arbeidstakere sprer koronasmitte på arbeidsplassene og i lokalsamfunnene i karantenetiden, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Karantenehotell eller forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering

Arbeidsgivere kan tilby godkjent innkvartering for innreisekarantene på to måter. Den ene - og hovedregelen - er å innlosjere utenlandske arbeidstakere på et godkjent karantenehotell straks de kommer til norskegrensen. Den andre er å få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet. I søknaden til Arbeidstilsynet må de dokumentere at innkvarteringen de stiller til rådighet for arbeidstakerne i karantenetiden, oppfyller kravene for å hindre smitte mellom arbeidstakere.

For å kunne hente arbeidstakere over grensa, må arbeidsgiver

  • søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet i karantenetiden. Arbeidstakere som bor på forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering, er unntatt fra plikten til å bo på karantenehotell.
  • søke om unntak fra innreiserestriksjonene for enkelte kategorier arbeidsreisende. Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet. Godkjenningen fra Arbeidstilsynet skal legges ved søknaden.

Dette er kravene til innkvartering i innreisekarantenetiden

Kravene til innkvartering i karantenetiden er strengere enn de ordinære kravene til innkvartering.

Dette er tilleggskravene ved innreisekarantene:

  • mulighet til å unngå nærkontakt med andre
  • enerom med TV og internett
  • eget bad
  • eget kjøkken eller matservering

I søknaden til Arbeidstilsynet må arbeidsgiver dokumentere at lokalene oppfyller kravene.

Arbeidsgivere som har flere innkvarteringslokaler, må sende egne søknader for hver adresse.

– Fortsatt skal all innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet, oppfylle krav som gjør det mulig å følge de ordinære smittevernreglene og dermed hindre smitte mellom arbeidstakerne, sier Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med forhåndsgodkjent innkvartering

For å kontrollere om arbeidsgiver oppfyller kravene til karanteneinnkvartering, kan Arbeidstilsynet både før og etter godkjenningen gjennomføre tilsyn med lokalene. Hvis lokalene ikke oppfyller kravene, kan vi trekke tilbake godkjenningen.

Arbeidstilsynet vil også opprette et register over virksomheter som får forhåndsgodkjent innkvarteringssted for innreisekarantene.

Søknad sendes via Altinn

Veiledning til kravene og lenke til søknadsskjemaet i Altinn:

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Arbeidsgivere og oppdragsgivere kan søke om forhåndsgodkjenning fra mandag 22. februar kl. 12.00.

Les mer

Mer informasjon

Se nyhet fra regjeringen: Innkvartering skal godkjennast på førehand

Sjøfartsdirektoratet forvalter søknadsordningen om innreiserestriksjoner på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Se www.sdir.no

Regelverk

Godkjenningsordningen blir regulert i nytt kapittel 2A i covid-19-forskriften.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet dersom du lurer på noe om smittevern i arbeidslivet.