Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Publisert 19.01.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2022.

Bildet viser en mann som holder ei bok i håndflaten. Over boken er det redigert inn fem lovparagraftegn.

FORSKRIFTER OPPDATERT: Fra nyåret ble en rekke endringer i arbeidsplassforskriften iverksatt. FOTO: Colourbox.com.

Blant annet har reglene om fallsikring ved arbeid i høyden fått virkning for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, som for eksempel enkeltpersonsforetak.

Det har også blitt iverksatt en helhetlig endring av reglene om gravearbeid som står i forskrift om utførelse av arbeid.

Noen krav er blitt skjerpet. Dette gjelder blant annet hovedregelen om at asbestholdig materiale som hovedregel skal fjernes. Unntaket fra hovedregelen, der asbestholdig materiale kan forsegles, innkapsles eller bygges inn, er presisert.

I virksomheter som ikke har verneombud, men i stedet har en annen representant for arbeidstakerne, er nå representanten pålagt taushetsplikt på lik linje med verneombud.

Det er også gjort enkelte strukturelle endringer for å oppnå bedre systematikk og et lettere tilgjengelig regelverk. For eksempel er risikovurderingskravene ved arbeid i høyden nå samlet i en egen bestemmelse, mens krav til hvilke tiltak arbeidsgiver skal iverksette er samlet i en annen bestemmelse.  

I 2021 fikk Arbeidstilsynet fullmakt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å vedta endringer i arbeidsmiljøforskriftene, og 1. januar 2022 ble de første forskriftsendringene iverksatt. Regelverksutviklingen skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet, samtidig som ordinære prosesser, som utredning og offentlig høring, videreføres.

Forskrifter

Forskriftene utdyper bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Noen forskrifter gir mer detaljerte bestemmelser om spesielle virkeområder som loven regulerer, mens andre er mer generelle og gjelder for de fleste som er omfattet av arbeidsmiljøloven.

Her er forskriftsendringene

Direktoratet for Arbeidstilsynet har vedtatt endringer i følgende bestemmelser som trådte i kraft 1.1.2022:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

 • 3-17 Taushetsplikt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
 • 7-3 Tilleggskrav til risikovurderingen
 • 8-2 Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring
 • 9-2 Tilleggskrav om informasjon til arbeidstakerne

Finn forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om utførelse av arbeid

 • 1-4 Definisjoner
 • 3-2 Måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering
 • 4-2 Unntak fra forbud om arbeid med asbest
 • 17-1 Risikovurdering av arbeid i høyden
 • 17-6 Krav til arbeid i høyden

Kap. 21 Gravearbeid

Finn forskrift om utførelse av arbeid

Arbeidsplassforskriften

 • 1-3 Hvem forskriften retter seg mot

Finn arbeidsplassforskriften

Forskrift om administrative ordninger

 • 12-1 Hovedregel om elektronisk innsending av søknad

Finn forskrift om administrative ordninger 

Byggherreforskriften

 • 14 Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Finn byggherreforskriften