§ 5. Kontroll, merking, fylling og krav til pusteluft

Rederiet skal påse at pusteluftutstyr som brukes til dykking oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 25 om kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking.