§ 4. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Forskrift 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann gjelder tilsvarende for dykkeoperasjoner etter denne forskriften, likevel slik at Arbeidstilsynet skal forstås som Sjøfartsdirektoratet.