Forskrift om dykking fra skip

DatoFOR-2020-04-27-876
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert2020-04-28 15:40
Ikrafttredelse2020-06-01
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2007-02-16-9/§2, lov/2007-02-16-9/§6, lov/2007-02-16-9/§7, lov/2007-02-16-9/§8, lov/2007-02-16-9/§9, lov/2007-02-16-9/§11, lov/2007-02-16-9/§16, lov/2007-02-16-9/§17, lov/2007-02-16-9/§18, lov/2007-02-16-9/§19, lov/2007-02-16-9/§20, lov/2007-02-16-9/§21, lov/2007-02-16-9/§22, lov/2007-02-16-9/§23, lov/2007-02-16-9/§24, lov/2007-02-16-9/§25, lov/2007-02-16-9/§26, lov/2007-02-16-9/§27, lov/2007-02-16-9/§28, lov/2007-02-16-9/§28a, lov/2007-02-16-9/§29, lov/2007-02-16-9/§30, lov/2007-02-16-9/§41, lov/2007-02-16-9/§42, lov/2007-02-16-9/§43, lov/2007-02-16-9/§44, lov/2007-02-16-9/§45, lov/2007-02-16-9/§46, lov/2007-02-16-9/§47, forskrift/2007-02-16-171, forskrift/2007-05-31-590, forskrift/2013-08-19-1002,
KorttittelForskrift om dykking fra skip

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 27. april 2020 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 28a, § 29, § 30, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.