§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å
  1. a.
    sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den som har sitt arbeid om bord og som er involvert i arbeid ved økt omgivende trykk under vann eller i trykkammer hvor dykkeren tilføres pustegass.
  2. b.
    sørge for at all yrkesdykking er underlagt et hensiktsmessig regelverk ved å harmonisere regelverket for yrkesdykking innen sjøfart med tilsvarende regler etter arbeidsmiljøloven.