Søk om støtte for å forske på arbeidslivskriminalitet i Norden

Publisert 19.01.2024 - Lesetid: 1 min

Gjennom forskning ønsker Nordisk Ministerråd å få kunnskap om arbeidskriminalitet i Norden. Målet er å få fram konkrete forslag som kan gi tilsynsmyndigheten nye muligheter for å bekjempe arbeidskriminalitet.

Bildet viser flaggene til Island, Færøyene, Åland, Danmark, Finland, Grønland, Norge , Sverige og  Nordisk ministerråd.

PROSJEKTUTLYSNING: Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet står høyt på den politiske dagsorden i alle de nordiske landene. For å øke kunnskapen om arbeidslivskriminalitet og arbeidsmiljø, utlyser Nordisk Arbeidsmiljøutvalg nå forskningsmidler. FOTO: Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 

Det er satt av i alt 1 150 000 danske kroner til relevante prosjekter om arbeidsmiljø og arbeidslivskriminalitet.

Søkerne kan i utgangspunktet være offentlige eller private forskningsinstitusjoner i Norden. Søker må kunne dokumentere krav som er satt i utlysningen.

Finn prosjektutlysning og se søknadskriterier på nordisk.no.