Smittevernmangler i fire av ti tilsyn med overnatting og servering

Publisert 14.12.2020 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidstilsynet fant brudd på ivaretakelse av smittevern i fire av ti tilsyn med overnatting- og serveringsbransjen. Mange virksomheter er dyktige på smittevern mot kundene, men feiler overfor egne ansatte.

Bilde av en bardisk. illustrasjonsfoto

MÅ PRIORITERE SMITTEVERN: – Vi forventer at arbeidsgivere setter ansattes liv og helse først. Det skal være trygt å gå på jobb, sier direktør Trude Vollheim

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

I midten av november fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med at arbeidsgiver ivaretar smittevern. Oppdraget kom som følge av ny oppblomstring av koronasmitte. Arbeidstilsynet kontrollerer nå smittevern i samtlige tilsyn, og prioriterer tilsyn med særlig utsatte bransjer, som bygg og anlegg, verftsindustrien og den sesongbaserte fiskeindustrien.

Tilsyn med smittevern er imidlertid ikke nytt for Arbeidstilsynet. Siden i sommer er tiltak for å forhindre smitte blitt kontrollert i alle tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen. 

Håndtering av gjester gjør bransjen utsatt for smitte, og fokus på smittevern for ansatte har vært viktig å ivareta under pandemien. Arbeidstilsynet har derfor prioritert veiledning og kontroll av smitteverntiltak i en krevende periode for denne bransjen.

Må rette opp ulovlige forhold raskt

Smittevern er undersøkt i vel 280 tilsyn i overnatting og servering siden juni. Hovedvekten av tilsynene har vært i serveringsvirksomheter.

I fire av ti tilsyn er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.

Arbeidstilsynet har gitt:

  • 120 vedtak om pålegg
  • Ni vedtak om tvangsmulkt fordi pålegg ikke er innfridd innen gitte frister
  • Ett varsel om stans på grunn av blant annet manglende kartlegging og risikovurdering av smitterisiko og manglende oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet

I fire av ti tilsyn hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset godt nok. I tre av ti tilsyn hadde ikke virksomhetene tilstrekkelige planer for eller tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

– Når vi avdekker at arbeidsgivere ikke gjør det de skal for å hindre at de ansatte blir utsatt for koronasmitte, gir vi pålegg med kortere frister enn i en normalsituasjon. Under en alvorlig pandemi forventer vi at arbeidsgivere setter ansattes liv og helse først, og raskt gjør nødvendige endringer for å gjøre det trygt å gå på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.  

Mangler risikovurderinger og rutiner

Tilsynene med overnatting- og serveringsbransjen viser at virksomhetene gjennomgående er bedre på å tenke på smittevern overfor kundene enn for egne ansatte.

Typiske funn fra tilsynene:

  • De fleste virksomhetene har gode rutiner for desinfeksjon og vasking av områder som mange kunder berører.
  • Mange virksomheter mangler risikovurderinger for blant annet trange passasjer, arbeid i fellesområder bak disk og på kjøkken, støy i lokalet som kan føre til at gjestene ikke overholder avstandskrav og berusede gjester som kan utgjøre en smitterisiko.
  • Flere større kjeder har gjort gode overordnede vurderinger, men lokale enheter har likevel fått pålegg fordi det mangler vurderinger av lokale forhold. Ofte er det også uklart om ansatte lokalt har medvirket til smittetiltakene eller fått informasjon om dem.
  • Mange virksomheter har som tiltak at ansatte som er syke skal være hjemme. Flere mangler imidlertid rutiner for hvordan sykdom håndteres. Mye tyder på at ansatte kan føle seg presset til å gå på jobb fordi virksomheten ikke har en plan B som sikrer drift hvis en ansatt brått blir syk.

Relaterte artikler