Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver skal:

  • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
  • sørge for at utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
  • samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
  • gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

Start med å samle de ansatte til et møte og sett arbeidsmiljøarbeid på dagsorden. Sett mål for arbeidet. Husk at også bedriftshelsetjenesten kan være en god medhjelper.

Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar.

Konverter denne siden til PDF