Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver skal:

  • ta lovpålagt opplæring i HMS-arbeid
  • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
  • samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
  • sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten

Et tips kan være å starte med å samle de ansatte til et møte og sett arbeidsmiljøarbeid på dagsorden. Sett mål for arbeidet. Husk at også bedriftshelsetjenesten kan være en god medhjelper.

Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar.

Hva er en arbeidsgiver?

Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som er bestemt om arbeidsgiver, gjelder tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.


Konverter denne siden til PDF