§ 6. Register over bemanningsforetak

Arbeidstilsynet skal opprette og føre et register over bemanningsforetak som har oppfylt meldeplikten etter § 5.
Opplysningene som er innført i registeret skal være offentlig tilgjengelige.
Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om registeret.