§ 5. Meldeplikt til Arbeidstilsynet

Bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge skal sende melding til Arbeidstilsynet. Meldingen skal opplyse om foretakets navn og forretningsadresse, organisasjonsnummer samt navn og adresse i Norge på fast representant for utenlandsk virksomhet, jf. § 4.

Meldingen skal i tillegg inneholde dokumentasjon som viser at foretaket:

  • a) oppfyller vilkårene for registrering og garanti etter § 2 eller § 3,
  • b) er registrert i Enhetsregisteret og
  • c) er registrert hos norske skattemyndigheter.

Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om meldeplikten.