Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

Publisert 20.02.2023 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fallulykker er ei av dei vanlegaste årsakene til skadar og dødsfall på norske arbeidsplassar. Det er arbeidsgivar som har ansvar å gjere ein sikker jobb-analyse. Likevel ser Arbeidstilsynet at mange tilsette blir oppmoda til å gjere det sjølve. Da har den tilsette ansvaret om noko går galt.

Mann arbeider med stillas.

ARBEID I HØGDA: Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. FOTO: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har laga ein ny rettleiar som presiserer ansvaret til arbeidsgivaren.

Arbeidsgivar har ansvaret

– Målet er å motverke at arbeidsgivarane lèt arbeidstakarane sjølve gjere risikoanalysen gjennom sikker jobb-analyse (SJA). Bruk av SJA er særleg utbreidd innanfor bygg og anlegg i Noreg. Arbeidstilsynet ser at det regelmessig blir utført SJA utan at det blir presisert kven som skal leie arbeidet på vegner av arbeidsgivar. Når arbeidstakarane signerer SJA, og det skjer ei ulykke, blir dei tilsette ofte syndebukk, seier seksjonsleiar Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet.

Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha eit sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. Utan dette er dei ikkje fullt forsvarlege å bruke. Det blir òg stilt krav til å følge monterings- og brukarrettleiinga. Dessutan skal alle som brukar slikt utstyr i arbeidet, ha fått nødvendig opplæring.

God planlegging førebygger ulykker

Det viktig at du som arbeidsgivar kartlegg farar og vurderer risikoen slik at arbeidet går føre seg på ein trygg måte. Den nye rettleiaren presiserer arbeidsgivars ansvar for planlegging, organisering, leiing og oppfølging. Arbeidsgivarar har også ansvar for å sikre at dei som skal gjere jobben, har papira i orden. Målet er å førebygge arbeidsulykker ved arbeid i høgda.

Ny rettleiar for arbeid i høgda

Relaterte artikler

Bildet viser en byggeplass hvor et betongelement løftes av kran.

FLEST DØDSFALL I BYGG- OG ANLEGG: 21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i de tre næringene bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og jordbruk. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

27 arbeidstakere døde på jobb i 2022

I fjor døde 27 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. 24 av de omkomne var norske statsborgere og alle v...

Publisert 14.02.2023
Lesetid: 5 min
Tore Jeppe Sørhaug
Seksjonsleder, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk
915 96 624
tore.​sorhaug@​arbeidstilsynet.​no
Les flere nyheter om