Ny retningslinje og rutine for grenseverdiarbeidet og grenseverdier

Publisert 25.08.2022 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rett før sommeren ble Arbeidstilsynets nye retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren publisert.

Bildet viser reagensglass med flytende væske med forskjellige farger.

KJEMIKALIER: Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset med kjemiske stoffer. FOTO: COLOURBOX

Publikasjonen erstatter tidligere Arbeidstilsynets strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren (2016, ISBN-nummer: 978-82-90112-52-8), og er todelt i en retningslinje for grenseverdiarbeidet og en rutine for hvordan grenseverdier utarbeides og fastsettes.

Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren (PDF)

Den tydeliggjør ansvar og roller gjennom retningslinjer og kriterier for stoffer som skal prioriteres for eventuelt nye grenseverdier.

Publikasjonen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, hørt med Petroleumtilsynet og drøftet med NHO/Norsk industri og LO før publisering.

Arbeidstilsynet er ansvarlig for grenseverdiarbeidet og har som målsetting å oppdatere grenseverdilista innen 2030.

Grenseverdier

  • Grenseverdiene brukes i risikovurdering av arbeidsmiljøet på arbeidsplasser for å hindre arbeidstakere fra å inhalere helseskadelige mengder av kjemikalier i form av damp, tåke eller støv.
  • Grenseverdier er definert som maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
  • Målet med å fastsette grenseverdier for kjemikalier (kjemiske stoffer og stoffblandinger) er å redusere eksponeringen for kjemikalier i arbeidsatmosfæren, blant annet kreftfremkallende kjemikalier, og med dette å redusere helserisikoen arbeidstakere i norsk arbeidsliv kan bli utsatt for.