Fem råd til deg som skal ut i sommerjobb

Publisert 01.06.2023 - Lesetid: 3 min

Har du fått deg sommerjobb? Dette bør du huske på.

Ung kvinne klipper hekk

SOMMERJOBB: Mange skal ut i sin første jobb denne sommeren. Da kan det være lurt å kjenne til hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. FOTO: Colourbox

Sommeren nærmer seg, og snart starter flere tusen ungdommer i sommerjobber rundt om i landet. En sommerjobb er en fin mulighet til å ta første steg ut i arbeidslivet, få arbeidserfaring og tjene egne penger.

For mange er det også et første møte med regler man ikke kjenner fra før av. Det er lett å tråkke feil, og noen er kanskje også redde for å spørre eller si ifra om ting som ikke er slik de bør være.

– Det er derfor viktig at ungdom setter seg inn i reglene både i arbeidslivet generelt og i den virksomheten de har fått jobb hos, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Fem råd til ferske arbeidstakere

Arbeidstilsynets direktør oppsummerer i fem råd noe av det viktigste en fersk arbeidstaker bør vite og gjøre:

 

 1. Alle skal ha en arbeidskontrakt.
  Husk å gå grundig gjennom den, og spør arbeidsgiveren din om det er noe i kontrakten du ikke forstår. Snakk med arbeidsgiveren og dine nye kolleger om hva som er forventningene til deg.
 2. Alle skal få vite når og hvor mye de skal jobbe.
  Jobber man overtid skal man få overtidstillegg.
 3. Alle skal ha skikkelig opplæring i arbeidet som skal utføres.
  Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som er viktig for helsa og sikkerheten din, og for at du skal kunne gjøre en god jobb. Ikke vær redd for å si ifra dersom du fortsatt er usikker på noe.
 4. Alle skal vite hvem som er verneombud i virksomheten.
  Ta gjerne en prat med ham eller henne om hva som er verneombudets oppgaver.
 5. Alle skal ha minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.
  Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst én halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time.

Hva skal stå i arbeidskontrakten?

Arbeidskontrakten er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold. I en undersøkelse fra 2021 svarte ni av ti ungdommer at de vet at de skal ha en skriftlig arbeidsavtale. I noen tilfeller ser vi derimot at avtalene kan være mangelfulle.

– I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha, opplyser Vollheim.

På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om hva en arbeidsavtale skal inneholde.

Spør gjerne foreldre eller noen andre du kjenner som har litt erfaring fra arbeidslivet om å gå gjennom arbeidskontrakten/arbeidsavtalen sammen med deg. Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon eller chat om du har spørsmål.

Kjenn dine rettigheter, og si ifra hvis noe ikke er greit

Mange skal ut i arbeidslivet for første gang, og i tillegg til å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere, minner Vollheim om at de også må ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon og si fra til sjefen dersom noe er galt.

– Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt med tillitsvalgt eller verneombud, sier Vollheim.

Relaterte artikler