Det blir ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjullagring uten godkjenning fra Arbeidstilsynet

Publisert 10.03.2022 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 1. juli må alle virksomheter som tilbyr tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring, søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet. Hensikten med ordningen er å forhindre useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart arbeid.

Bildet viser forhjulet på en bil og hånden til en person som holder ei sprayflaske mot hjulet.

MÅ GODKJENNES: Godkjente virksomheter som driver med bilpleie, hjulskift og hjullagring vil havne i et register som kundene kan benytte for å velge seriøse aktører. FOTO: Arbeidstilsynet.

Godkjenningsordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere til Arbeidstilsynet at de jobber i tråd med arbeidsmiljøregelverket.

– Deler av bransjen som driver med bilpleie, hjulskift og hjullagring, er preget av useriøsitet. Ordningen blir viktig for å redusere svart arbeid og bidra til lovlige arbeidsforhold. Og, ikke minst, vil den gjøre det enklere for kunder å ta bevisste valg, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Ved å kjøpe tjenester fra virksomheter som er godkjente, vil man kjøpe tjenester fra virksomheter som forholder seg til regelverket og tilbyr trygge arbeidsplasser.  

Må dokumentere at de følger loven

Det var i midten av februar at Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte en forskrift som etablerer en godkjenningsordning for bilpleie, hjulskift og hjullagring. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022. Fra og med da kan virksomhetene søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Virksomheter med ansatte må kunne dokumentere at de

I tillegg må virksomhetene sørge for at de står oppført i relevante offentlige registre, slik som Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Søknadsskjema og veiledning til hvordan skjemaet kan fylles ut, vil komme på arbeidstilsynet.no.

Register som kundene kan søke i

Alle som søker om godkjenning, vil havne i et offentlig register. Registeret vil vise virksomheter som er godkjent, har søknad til behandling eller ikke er godkjent. Kunder kan bruke registeret til å velge seriøse aktører til bilvask, hjulskift og hjullagring. Registeret vil bli publisert på sensommeren på arbeidstilsynet.no.

Virksomheter som må søke om godkjenning som verksted eller kontrollorgan, trenger ikke å søke til Arbeidstilsynet. Det gjør heller ikke virksomheter som utfører arbeid på bil som krever særlig arbeidstillatelse etter vegtrafikkloven med forskrifter.  

Relaterte artikler