Brudd på kravene til smittevern i ett av tre tilsyn

Publisert 14.01.2021 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekt brudd på kravene til smittevern i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreier seg om at virksomhetene ikke har kartlagt og vurdert risikoen for smittefare.

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Person på tilsyn fra Arbeidstilsynet som noterer. Foto.

KONTROLLERER VIRKSOMHETENE: Arbeidstilsynet har gjennomført mer enn 500 tilsyn med kravene til smittevern ved norske arbeidsplasser siden midten av november. FOTO: Arbeidstilsynet

– Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes at arbeidsgiverne ikke forstår eller kjenner til regelverket. Derfor håper vi tilsynene våre, der vi både kontrollerer og veileder, kan være et nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Mangler kartlegging og risikovurdering

I midten av november fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med at arbeidsgivere følger kravene til smittevern. Oppdraget kom som følge av en betydelig økning i koronasmitte. Arbeidstilsynet kontrollerer nå smittevern i de fleste tilsyn i tillegg til å drive med veiledning om temaet. 

Siden Arbeidstilsynet fikk oppdraget, er smittevern kontrollert i vel 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene er det avdekt minst ett brudd på kravene til smittevern.

I 31 prosent av tilsynene hadde ikke virksomheten kartlagt og vurdert faren for spredning av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikke virksomheten utarbeidet tilstrekkelige planer for eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

– Selv om virksomheten har gjort noen tiltak for å unngå smitte, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig dersom de ikke har kartlagt og vurdert smittefaren. Vi ser for eksempel at mange virksomheter er flinke til å følge opp smittevernkrav rettet mot kunder, men glemmer å kartlegge områder der egne arbeidstakere kan risikere å smitte hverandre, sier Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet har gitt flere reaksjoner i form av pålegg. I fire tilsyn er det vedtatt tvangsmulkt som pressmiddel og i tre tilsyn er det vedtatt stans på grunn av overhengende fare for liv og helse.

Skal bidra til godt smittevern

Til tross for at det er avdekt brudd knyttet til smittevern i hvert tredje tilsyn, påpeker Vollheim at de fleste virksomhetene er opptatt av å følge reglene.

–  Det viktigste med våre tilsyn er at vi skal bidra til godt smittevern. Smitteverntiltak på arbeidsplassen er viktig både for den enkelte arbeidstaker og for å hindre ytterligere smittespredning i Norge. Det er også viktig for virksomhetene, for det kan bli kostbart om mange av de ansatte blir syke eller må i karantene og dermed ikke kan bidra i produksjonen, sier Trude Vollheim.

Tilsyn med innkvartering

I tillegg til tilsyn med smittevern ute på arbeidsplassene, fører Arbeidstilsynet tilsyn med innkvartering som arbeidsgiverne tilbyr ansatte. Her er det gjennomført 92 tilsyn siden midten av november. Det er avdekt mangler knyttet til smittevern i 38 prosent av disse tilsynene.  

– Mange arbeidsgivere har ikke satt seg godt nok inn i reglene som gjelder for innkvartering i karanteneperioden for arbeidstakere som kommer fra utlandet. Alle arbeidstakere skal ha eget rom, eget bad og eget kjøkken eller matlevering når de er i karantene. Kan ikke arbeidsgiver tilby dette, er karantenehotell alternativet, sier Trude Vollheim.

Størst andel brudd i overnatting og servering

Siden midten av november har Arbeidstilsynet funnet andelsvis flest brudd på kravene til smittevern i næringen overnatting og servering, etterfulgt av varehandel.

Tilsyn med minst ett brudd på smittevernkravene:

  • Overnattings- og serveringsvirksomheter: 54 prosent
  • Varehandel: 45 prosent
  • Bygge- og anleggsvirksomheter: 27 prosent
  • Industri: 25 prosent

Tilsyn i fiskeindustrien 

Vinterfisket, med flere tusen tilreisende arbeidstakere, gjør fiskeindustrien til en av flere prioriterte bransjer for Arbeidstilsynet.

Før årsskiftet ble det i all hovedsak gjennomført digitale tilsyn og dokumentkontroll med denne næringen. Nå følges en del av dette opp ved at vi gjennomfører en rekke fysiske tilsyn med smittevern ute i virksomhetene og med innkvarteringen som tilbys av arbeidsgiver. Vi vil analysere funn fra disse tilsynene etter hvert som tilsynene gjennomføres.

Mange tilsyn de neste månedene

Arbeidstilsynet vil nå intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter.

I løpet av januar og februar planlegger Arbeidstilsynet å gjennomføre i overkant av 1500 tilsyn hvor ivaretakelse av smittevern er ett av flere tema som kontrolleres.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet dersom du har spørsmål om smittevern i arbeidslivet. 

Relaterte artikler