Webinar: Ytringsklima i arbeidslivet

Webinar, torsdag 25. november 2021

Hvorfor vegrer flere arbeidstakere seg for å ytre seg i det offentlige rom? Og hvorfor ønsker noen arbeidsgivere å begrense arbeidstakernes ytringsfrihet? Vi trenger et godt ytringsklima i arbeidslivet som begge parter ser verdien av!   

Tid: torsdag 25. november kl. 13.00 
Varighet: 1 time 

Et åpent og demokratisk samfunn trenger arbeidstakere som ytrer seg i det offentlige rom. Arbeidstakerne har kunnskap og erfaring innenfor det feltet de jobber. Arbeidstakeres ytringsfrihet er derfor beskyttet av den alminnelige bestemmelsen om ytringsfrihet i Grunnloven § 100.

I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan det står til med arbeidstakeres ytringsfrihet i Norge i dag. Vi skal bli kjent med begrepet ytringsklima; hva det innebærer, og hvordan vi kan skape et godt ytringsklima på arbeidsplassen. 

I studio møter du forskningssjef i Fafo, Sissel Trygstad og Mirha Sunagic som er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi skal også få betraktninger fra ansvarlig redaktør i fagbladet Fontene, Solfrid Rød, rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn og deres hovedverneombud Erika Torgersen. 

Målgruppe

Målgruppe for webinaret er arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte i offentlig sektor og privat sektor.

Påmelding

Webinaret er åpent og gratis for alle, følg der live fra kl. 13.00 her, arbeidstilsynet.no/webinar

Hvis du ikke kan delta på oppsatt tidspunkt, vil du kunne se det i opptak på samme sted når opptaket er tekstet.    

Velkommen!  

Illustrasjonsbilde som skal illustrere at ytringsklima er lik psykologisk trygghet pluss ytrigseffektivitet