Kurs

 • Avlyst: Trygg håndtering av fiskeavfall

  Sted: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, 15. oktober

  Dette seminaret er dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. 

 • Workshop: Gravearbeid

  Dato: 3. oktober 2019 – 3. oktober 2019

  Sted: Statens Hus, Prinsensgt. 1, Trondheim

  På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet, sammen med anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikkert gravearbeid.

 • Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

  Dato: 8. oktober 2019 – 14. november 2019

  Sted: Oslo, Trondheim, Bodø, Tromsø, Bergen

  Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Difi inviterer til kurs som viser deg hvordan du kan etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Vi viser deg hvordan du kan følge opp kontraktene dine og gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

 • Trygg håndtering av ensilasje

  Dato: 14. oktober 2019

  Sted: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport

  Sikker håndtering av ensilasje er viktig for å forebygge ulykker. Feil håndtering i ensileringstanken kan føre til at det dannes eksplosive gasser som hydrogensulfid og metan.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 15. oktober 2019

  Sted: Stavanger, Radisson Blu Royal Hotell

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

 • Trondheim: Godt arbeidsmiljø i nye tider

  Dato: 15. oktober 2019

  Sted: Statens hus, Prinsens gate 1, Trondheim

  Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, LO, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Legeforeningen og Arbeidstilsynet. Sammen vil de komme med gode råd om godt arbeidsmiljø som gir lønnsomme og innovative bedrifter – som lykkes. 

 • Infomøte om ny leverandør av HMS-kort

  Dato: 17. oktober 2019

  Sted: Statens hus, Trondheim

  Fra 1.1. 2020 blir det endringer i bestillings- og administrasjonsløsning for HMS-kort. Arbeidstilsynet arrangerer et informasjonsmøte om hvilke endringer og muligheter som kommer. Informasjonsmøtet strømmes direkte. 

 • Er (ikke) HMS relevant for småbedriftene?

  Dato: 29. oktober 2019

  Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo

  Er du ansatt i bedriftshelsetjenesten, en arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjon, Arbeidstilsynet, et av NAVs arbeidslivssentre, Innovasjon Norge eller i en annen virksomhet som gir råd og veiledning til små virksomheter. Da er dette et seminar for deg.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 6. november 2019

  Sted: Trondheim, Statens hus

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 3. desember 2019

  Sted: Hamar, Scandic Hamar Hotell

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering.