Presse

Arbeidstilsynet sine pressekontaktar hjelper journalistar som har spørsmål om alle sider ved Arbeidstilsynet si verksemd, arbeidsmiljøregelverket, statistikk om arbeidsskadedødsfall og liknande.

Pressekontakt

Pressetelefonen er open frå 08.00–15.45 på kvardagar. Vi kan dessverre ikkje ta imot sms eller talebeskjeder.

Vi hjelper deg også med å finne riktig person å snakke med dersom du ønskar å intervjue ein av ekspertane våre innan arbeidsmiljøfaget eller med nokon i Arbeidstilsynet si leiing.

Send oss gjerne ein e-post i tillegg som beskriv kva saken gjeld, gjerne med konkrete spørsmål og når du har deadline, slik at vi kan hjelpe deg så raskt som mogleg.

Innsyn i offentleg elektronisk postjournal

Pressebilder av leiinga i Arbeidstilsynet

Toril Berge

Seksjonsleder, Seksjon for samfunnskontakt og kanaler

91 60 02 18

Stig Inge Eikemo

Avdelingsdirektør, Kommunikasjon og brukerdialog

90 07 03 84