Presse

Arbeidstilsynet sine pressekontaktar hjelper journalistar som har spørsmål om alle sider ved Arbeidstilsynet si verksemd, arbeidsmiljøregelverket, statistikk om arbeidsskadedødsfall og liknande.

Pressekontakt:

Pressetelefonen er open 08:00 - 15:00. Vi kan dessverre ikkje ta imot sms eller talebeskjeder.

Vi hjelper deg også med å finne riktig person å snakke med dersom du ønskar å intervjue ein av ekspertane våre innan arbeidsmiljøfaget eller med nokon i Arbeidstilsynet si leiing.

Send oss gjerne ein e-post i tillegg som beskriv kva saken gjeld, gjerne med konkrete spørsmål og når du har deadline, slik at vi kan hjelpe deg så raskt som mogleg.

Innsyn i offentleg elektronisk postjournal

Pressebilder av leiinga i Arbeidstilsynet

Kontaktpersonar:

Toril Berge, seksjonsleiar, seksjon for samfunnskontakt og kanalar

Stig Inge Eikemo, avdelingsdirektør, avdeling for kommunikasjon og brukardialog