Innsyn - offentlig elektronisk postjournal

Arbeidstilsynets postjournal er tilgjengelig elektronisk via einnsyn.no

På grunn av stor økning i pågang har vi for tiden lang saksbehandlingstid på innsynskrav. Det må forventes opp til 10 virkedagers behandlingstid.

Saksbehandlingstid for innsynsbegjæringer er normalt ca. tre arbeidsdager. For innsynsbegjæringer som omfatter et stort antall dokumenter må du regne med at det tar noe lengre tid. 

Fra og med 24. mai 2022 publiseres vedtak i arbeidstidssaker i fulltekst på eInnsyn.no. Innsyn i tidligere arbeidstidsvedtak kan bestilles via postjournal på samme sted.

Arbeidstilsynet har egne arkivdeler for arbeidsrelatert sykdom og etatens personalmapper. Disse arkivdelene publiseres ikke på einnsyn.no

Dersom du ikke finner dokumentet på einnsyn.no kan du sende en innsynsbegjæring til innsyn@arbeidstilsynet.no.