Pressebilder av ledelsen i Arbeidstilsynet

Her finner du portrettbilder av ledelsen i Arbeidstilsynet: direktøren og avdelingsdirektører. Klikk på bildene for en større versjon.

Kreditering ved bruk av bildene: «Foto: Arbeidstilsynet».

Trude Vollheim

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet. 

Stig Magnar Løvås

Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn  Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn

Stig Magnar Løvås er avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn.

Gry Singsaas

Gry Singsaas, avdelingsdirektør i Avdeling for klagebehandling og sekretariater

Gry Singsaas er avdelingsdirektør i Avdeling for klagebehandling og sekretariater.

Ronny Jørgenvåg

Ronny Jørgenvåg, avdelingsdirektør i Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling

Ronny Jørgenvåg er avdelingsdirektør i Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling.

Monica Seem

Monica Seem, avdelingsdirektør i Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk

Monica Seem er avdelingsdirektør i Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk.

Stig Inge Eikemo

Stig Inge Eikemo, avdelingsdirektør i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog

Stig Inge Eikemo er avdelingsdirektør i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog.

Vigdis Johnsen

Vigdis Johnsen, avdelingsdirektør i Avdeling for IT og administrasjon

Vigdis Johnsen er avdelingsdirektør i Avdeling for IT og administrasjon.