Pressebilder - ledelsen i Arbeidstilsynet

På denne siden finnes portrettbilder av ledelsen i Arbeidstilsynet: direktør, avdelingsdirektører og regiondirektører. Klikk på bildene for en større versjon.

Kreditering ved bruk av bildene: «Foto: Arbeidstilsynet».

Trude Vollheim

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet 

Stig Magnar Løvås

Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn  Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn
Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn

Arve Semb Christophersen

Arve Semb Christophersen, avdelingsdirektør i Avdeling for søknader og meldinger  
Arve Semb Christophersen, fungerende avdelingsdirektør i Avdeling arbeidslivskriminalitet og avdelingsdirektør i Avdeling for søknader og meldinger

Gry Singsaas

Gry Singsaas, avdelingsdirektør i Avdeling for klagebehandling og sekretariater
Gry Singsaas, avdelingsdirektør i Avdeling for klagebehandling og sekretariater

Ronny Jørgenvåg

Ronny Jørgenvåg, avdelingsdirektør i Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling  
Ronny Jørgenvåg, avdelingsdirektør i Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling

Monica Seem

Monica Seem, avdelingsdirektør i Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk  
Monica Seem, avdelingsdirektør i Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk

Stig Inge Eikemo

Stig Inge Eikemo, avdelingsdirektør i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog  
Stig Inge Eikemo, avdelingsdirektør i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog

Vigdis Johnsen

Vigdis Johnsen, avdelingsdirektør i Avdeling for IT og administrasjon  
Vigdis Johnsen, avdelingsdirektør i Avdeling for IT og administrasjon