§ 1. Formål

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

  • - arbeidsmiljø
  • - sikkerhet
  • - forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • - vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
  • - forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
  • - forebygging av uønskede tilsiktede hendelser
    slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

0 Endret ved forskrift 9 juni 2017 nr. 719 (i kraft 1 juli 2017).