§ 3. Tvisteløsningsnemndas sekretariat

(1) Direktoratet for arbeidstilsynet er sekretariat for tvisteløsningsnemnda. Sekretariatet forbereder sakene og innkaller i samråd med nemndas leder eller nestleder til møte når det er nødvendig.

0 Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1782 (i kraft 1 jan 2015), 23 juni 2016 nr. 781 som endret ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1249 (i kraft 28 okt 2016).