Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

DatoFOR-2018-10-12-1703
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-31-70
EndrerFOR-2017-03-31-535
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 12. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 31 mai 2019 nr. 700 (i kraft 1 juli 2019).