Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

DatoFOR-2018-10-12-1702
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-21-651
EndrerFOR-2016-11-11-1323
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 12. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 651.