Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

DatoFOR-2018-10-11-1684
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
EndrerFOR-2016-09-23-1241
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer:Endres ved forskrift 21 mai 2019 nr. 649 (i kraft 1 juni 2019).