Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

DatoFOR-2021-05-10-2071
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikrafttredelse01.07.2021
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 10. mai 2021 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.