Forskrift om arbeidsreglement i hotellbransjen

DatoFOR-1991-10-31-1014
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1995 171
Ikrafttredelse31.10.1991
Gjelder forNorge
HjemmelL04.02.1977 nr. 4 § 69,
KorttittelForskrift om arbeidsreglement i hotellbransjen

Last ned forskriften som PDF


Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 31. oktober 1991 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) § 69 første ledd.