Forskrift om arbeidsreglement i hotellbransjen

DatoFOR-1991-10-31-1014
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikrafttredelse1991-10-31
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1977-02-04-4/§69, lov/2005-06-17-62/§20-2,
KorttittelForskrift om arbeidsreglement i hotellbransjen

Last ned forskriften som PDF


Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 31. oktober 1991 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) § 69 første ledd.