§ 2. Forholdet mellom arbeidsmiljøloven og skipssikkerhetsloven ved dykkeoperasjoner fra skip