Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for dykkeoperasjoner fra skip mv.

DatoFOR-2024-04-11-607
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2024-04-12 15:05
Ikrafttredelse2024-07-01
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-2,
KorttittelForskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for dykkeoperasjoner fra skip mv.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. april 2024 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2 andre ledd.