Vurdering av risiko

For å kunne vurdere selve risikoen og gjøre prioriteringer i arbeidet med å redusere risiko, må dere se trinn 1-3 i sammenheng: Hva kan gå galt, hvor ofte kan det skje og hva er konsekvensen hvis det skjer?

En fare eller et problem som inntreffer sjelden kan ha svært alvorlig konsekvens, mens andre farer og problem som inntreffer ofte kan ha ubetydelig konsekvens. 

Et risikodiagram (.docx) er et godt hjelpemiddel når man skal vurdere og prioritere de ulike farehendelsene som er kartlagt og vurdert. 

Det finnes ingen fasit for hva som er akseptabel risiko eller i hvilke tilfeller det er nødvendig å redusere risiko. Før dere gjennomfører en risikovurdering bør dere ha diskutert og bestemt hvilket risikonivå virksomheten skal ligge på. Hva er det som er akseptabelt? Er det for eksempel greit med kortvarige driftsstanser, mens personskader ikke kan godtas?

Dersom dere er usikre på hvordan dere skal vurdere risikoen, bør dere involvere personer med riktig fagkompetanse. For de som har krav om bedriftshelsetjeneste, skal bedriftshelsetjenesten bistå med kartlegging og risikovurdering.