Forhåndsmelding i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet skal motta forhåndsmelding om bygge- eller anleggsarbeid der arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengden vil overstige 250 dagsverk.

I tilfeller der bygg- eller anleggsarbeidet ikke overstiger disse grensene, er det ingen plikt til å sende inn forhåndsmelding.

Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen sendes til Arbeidstilsynet på fastsatt skjema. Er byggherren forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge- eller anleggsarbeidet.  

Frist

Forhåndsmeldingen skal sendes til Arbeidstilsynet senest én uke før arbeidet starter. Skjemaet nedenfor skal brukes til forhåndsmeldingen.

Byggherren skal sørge for at siste versjon av forhåndsmeldingen blir hengt opp på et synlig sted på bygge- eller anleggsplassen. Denne forhåndsmeldingen skal ajourføres når nye virksomheter blir engasjert i prosjektet.

Digitalt skjema

Send skjemaet til Arbeidstilsynet via Altinn:

Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid – bokmål (altinn.no)

Førehandsmelding av arbeidsplass der det blir utført mellombels eller skiftande byggje- eller anleggsarbeid – nynorsk (altinn.no)

Altinn er en internettportalen for digital dialog mellom næringslivet og det offentlige.

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinns brukerservice:
Telefon: 75 00 60 00
E-post: support@altinn.no.

Hvis du har spørsmål rundt utfyllingen av skjemaet så ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste:
Telefon: 73 19 97 00
E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Regelverk

Om forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsplass:

Byggherreforskriften § 10 Forhåndsmelding


Konverter denne siden til PDF