Arbeidstid for barn og ungdom under 18 år

Er du barn eller ungdom som har lov til å arbeide, er det regler som sier hvor mye du kan jobbe og når du kan jobbe.

Arbeidstiden din skal ikke påvirke sikkerheten, helsen eller utviklingen din på en uheldig måte. Den skal heller ikke gå ut over skolegang eller hindre deg å få utbytte av undervisning. Arbeidsgiveren din må vurdere om arbeidstiden er forsvarlig, selv om den er innenfor grensene som er beskrevet under.

Jeg er under 15 år eller går på ungdomsskolen

Er du under 15 år, kan du bare jobbe med noen få typer arbeid. Sjekk hvilke typer arbeid du har lov til å gjøre

Dersom du får lov til å jobbe, vil arbeidstiden din variere ut fra om du har skole eller har fri fra skolen. Arbeidstid er den tiden du er på jobb.

I uker med skole kan du jobbe maks

 • 2 timer i døgnet de dagene du har skole
 • 7 timer i døgnet på dagene du har fri fra skolen

I disse ukene kan du jobbe maks 12 timer i uken til sammen.

Arbeidstid for deg som har arbeid i skolegang eller praktisk yrkesorientering

Er du fylt 14 år og har arbeid som ledd i skolegangen din eller i praktisk yrkesorientering, kan du ha samlet arbeids- og skoletid på maks

 • 8 timer i døgnet
 • 40 timer i uken

I skoleferier som varer i minst én uke, kan du arbeide maks

 • 7 timer i døgnet
 • 35 timer i uken til sammen

Hvor mye fri skal du ha?

Du skal minimum ha 

 • 14 timer sammenhengende fri hver dag
 • 48 timer sammenhengende fri hver uke

Når skal du ha fri?

Du skal ikke jobbe mellom kl. 20.00 om kvelden og kl. 06.00 om morgenen.

Hvor mye pause skal du ha?

Hvis du arbeider mer enn 4 timer og 30 minutter daglig, har du rett på pause i minst 30 minutter. Om det er mulig, bør pausen være sammenhengende.

Når kan du ta pause?

Du kan normalt ikke ta pause når du vil. Pausen skal gi deg et avbrekk fra arbeidet i løpet av arbeidstiden. Den skal gi deg rom for å hvile og spise.

Dersom du ikke kan gå frå arbeidsstedet eller ikke har pauserom

Dersom arbeidet er lagt opp slik at du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, eller det ikke er pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid.

Krav til hvordan pauserommet skal være, står i kapittel 3 i arbeidsplassforskriften.

Er du under 18 år, har du ikke lov til å jobbe overtid.

Skal du opptre i kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid, kan arbeidsgiveren din søke Arbeidstilsynet om å utvide arbeidstiden din.

Med utvidet arbeidstid kan du jobbe maks

 • 7 timer per dag de dagene du har skole
 • 35 timer i uker de ukene der du har skole

Du kan også få tillatelse til å jobbe mellom kl. 20.00 og kl. 23.00.

Skal du ha utvidet arbeidstid, må arbeidsgiveren din skrive dette i søknaden når hen søker om forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

Jeg er mellom 15 og 18 år og er ferdig på ungdomsskolen

Du kan maks jobbe

 • 8 timer i døgnet
 • 40 timer i uken

Har du flere jobber, skal den samlede arbeidstiden din ikke gå over disse grensene.

Det er arbeidsgiveren din som skal passe på at du ikke jobber for mye.

Hvor mye fri skal du ha?

Du skal minimum ha 

 • 12 timer sammenhengende fri hver dag
 • 48 timer sammenhengende fri hver uke

Når skal du ha fri?

Du skal i utgangspunktet ha fri kl. 21.00 om kvelden og kl. 06.00 om morgenen.

Arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 er nattarbeid. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å jobbe om natten, men det finnes noen unntak.

For noen typer jobber er det likevel lov å arbeide om natten

Du kan i visse typer jobber likevel ha lov til å arbeide om natten. For disse jobbene er det andre grenser for når og hvor lenge du kan jobbe om natten.

Eksempel på jobber der du har lov til å jobbe på natten, er hvis du jobber med rengjøring eller som avisbud. Se de andre jobbene der du kan gjøre nattarbeid og hvilke regler som gjelder for de ulike jobbene, i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-9.

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet dersom du er usikker på om du kan gjøre nattarbeid.

Hvor mye pause skal du ha?

Hvis du arbeider mer enn 4 timer og 30 minutter daglig, har du rett på pause i minst 30 minutter. Om det er mulig, bør pausen være sammenhengende.

Når kan du ta pause?

Du kan normalt ikke ta pause når du vil. Pausen skal gi deg et avbrekk fra arbeidet i løpet av arbeidstiden. Den skal gi deg rom for å hvile og spise.

Dersom du ikke kan gå frå arbeidsstedet eller ikke har pauserom

Dersom arbeidet er lagt opp slik at du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, eller det ikke er pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid.

Krav til hvordan pauserommet skal være, står i kapittel 3 i arbeidsplassforskriften.

Er du under 18 år, har du ikke lov til å jobbe overtid.

Arbeidstid for deg over 18 år

Er du over 18 år, er det reglene for vanlig arbeidstid som gjelder. 

Regelverk

Reglene om arbeidstid for personer under 18 år i arbeidsmiljøloven kapittel 11


Konverter denne siden til PDF