Grunnlagsdokumenter for grenseverdier for kjemikalier

Grenseverdier angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode.

Grenseverdier ble frem til 2014 omtalt som administrative normer, og var veiledende. Etter 2014 ble administrative normer forskriftsfestet og begrepet grenseverdier ble innført. I grunnlagsdokumentene omtales grenseverdier som administrative normer om de er fra før 2014. 

Grunnlagsdokumenter sortert etter navn på kjemikalie

 

Kontakt Direktoratet for arbeidstilsynet for grunnlagsopplysninger om andre stoffer.


Konverter denne siden til PDF