Grunnlagsdokumenter for grenseverdier for kjemikalier

Grenseverdier angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode.

Grenseverdier ble frem til 2014 omtalt som administrative normer, og var veiledende. Etter 2014 ble administrative normer forskriftsfestet og begrepet grenseverdier ble innført. I grunnlagsdokumentene omtales grenseverdier som administrative normer om de er fra før 2014. 

Grunnlagsdokumenter sortert etter navn på kjemikalie

Kontakt Arbeidstilsynet for grunnlagsopplysninger om andre stoffer.


Konverter denne siden til PDF