§ 80. Forholdet til forvaltningsloven og personopplysningsloven