§ 1.

1. og 17. mai er høgtidsdager og skal være jamstelt med søndager, men ikke når det gjelder føresegner om kirkelige handlinger eller helligdagsfreden.

For salg fra faste utsalgssteder 1. og 17. mai gjelder bestemmelsene i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred §§ 5 og 6 tilsvarende.

0 Endret ved lover 29 apr 1959 nr. 3, 4 juni 1965 nr. 1 § 8, 26 juni 1998 nr. 43 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 26 juni 1998 nr. 599), 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300).