Statens arbeidsmiljøinstitutts høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Statens arbeidsmiljøinstitutt har lest høringsnotat og tilhørende forslag med interesse. For STAMI er det vesentlig at prinsippet om at personlig verneutstyr er siste valg etter at en kjede av mulige beskyttelsestiltak er vurdert og iverksatt (tiltakspyramiden) fortsatt gjelder.

Vi har for øvrig ingen kommentarer eller endringsforslag til foreliggende høring.