Helse Bergens høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Vedlegg II

Hudvern – beskyttende hudvern

Finnes det hudkremer som kan beskytte mot følgende faktorer?

  • Ioniserende stråling
  • Biologiske agenser
  • Termiske risikoer (varme og ild)

Språkkorrektur på vedlegg II og III

Vi ser at det er behov for å kvalitetssikre språket både i vedlegg 2 og 3, se avsnittene under.

Vedlegg II

Utstyr til åndedrettsvern

« Isolerende innretninger, herunder med lufttilførsel»

« Innretninger til selvredning»

Vedlegg III

For eksempel helsevesenet i stedet for helsepleie og hode i stedet for kranium.