Forskrift om informasjons- og påseplikt mv.

DatoFOR-2008-02-22-166
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2 (Veiledning)
Ikrafttredelse14.03.2008
Gjelder forNorge
HjemmelL04.06.1993 nr. 58 § 8, § 9, L22.05.1902 nr. 10 § 339,
KorttittelForskrift om informasjons- og påseplikt mv.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. februar 2008 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 8 syvende ledd og § 9 og Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2.