Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

DatoFOR-2008-02-22-166
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2008-02-26 14:30
Ikrafttredelse2008-03-14
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1993-06-04-58/§11, lov/1993-06-04-58/§12, lov/1902-05-22-10/§339, lov/2005-05-20-28/§411,
KorttittelForskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. februar 2008 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 11 og § 12 og Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2.
Endret ved forskrifter 6 jan 2023 nr. 20, 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).