§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.
Forskriften gjelder ikke ved transport av virksomhetens egne varer.
Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.
Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.