Send og motta post

Det er flere måter å komme i kontakt med oss på. All post fra Arbeidstilsynet er digital. 

Send brev og dokumenter til oss digitalt

Henvendelser som skal saksbehandles av Arbeidstilsynet, kan sendes via eDialog. eDialog er en sikker, digital kanal for å sende brev og dokumenter til Arbeidstilsynet. Fordi det er trygt å sende dokumenter via eDialog, trenger ikke dokumentene passordbeskyttelse før de sendes inn. 

Tips Arbeidstilsynet: Har du tips om kritikkverdige forhold skal dette meldes inn via vår tipsløsning

  • Velg om du er privatperson eller virksomhet.
  • Skriv inn ditt organisasjonsnummer og trykk «Hent info».
  • Tittel: Hvilket dokument du sender og gjerne saksnummer om det er kjent. Skriv "til personvernombudet" i tittelen dersom du ønsker å kontakte vårt personvernombud.
  • Kommentar: Gi eventuelt en utfyllende beskrivelse av det du skal sende.
  • Klikk på «send forsendelse». 
  • Du får en kvittering med referansenummer på e-post.

Du kan sende inn dokumenter i alle formater, som PDF, Word, Excel, PNG og JPEG, med mer.

Slik lager du et dokument i PDF-format:

  • For word-dokument velger du «Lagre som» og deretter filtype PDF.
  • LibreOffice og OpenOffice har en egen knapp på verktøylinja som heter «Eksporter til PDF».

Ja, det kan du. Vi anbefaler likevel at du bruker eDialog ettersom e-post ikke er noen sikker kanal for sensitive opplysninger.

Generelle spørsmål om arbeidsmiljøregelverket vil ikke besvares per e-post. Kontakt svartjenesten på telefon eller chat med Leon om du har spørsmål om dette.

Vår e-postadresse er post@arbeidstilsynet.no.

Offentlige virksomheter som bruker SvarUt/eFormidling skal bruke vårt organisasjonsnummer 974 761 211. Arbeidstilsynet vil selv videreformidle henvendelsene elektronisk til nærmeste tilsynskontor.

Når du får digital post fra Arbeidstilsynet

Om du har fått en SMS eller e-post med varsel om post fra Arbeidstilsynet, har vi sendt et brev til din virksomhets digitale postkasse. Last ned brevet (PDF) fra meldingsboksen din i Altinn. 

Slik svarer du på digitale brev

Har du spørsmål til brevet, eller ber brevet deg om å sende oss dokumentasjon? Da skal du bruke lenken til eDialog-skjemaet «Svar på denne forsendelsen», som du finner i brevet. Når du bruker denne svar-lenken, blir saksbehandlingstiden kortere. Det er fordi spørsmålet eller dokumentasjonen da blir knyttet direkte til saken.

Klagefrist på vedtak løper fra det første varselet fra Arbeidstilsynet om at vedtaket er gjort tilgjengelig. Det vil si når du har fått melding på e-post eller SMS om brev fra oss.

Du varsles på nytt hvis brevet ikke blir åpnet innen 7 dager, men klagefristen løper allerede fra første varsel.

Når du har blitt varslet om du har fått et brev, er det ditt eget ansvar å lese det. 

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice: www.altinn.no/hjelp/ eller ringe telefonnummer 75 00 60 00.

Har du spørsmål om digital post fra Arbeidstilsynet, kan du ringe vårt sentralbord på telefonnummer 73 19 97 00 (tastevalg 2).

Når kan du ringe?

  • Hverdager kl. 09:00–15:00
  • Lørdag, søndag og helligdager: Stengt

Innsyn

Du kan søke i Arbeidstilsynets postjournal via einnsyn.no.

Les mer om innsyn.

Postadresse

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim