Om rekrutteringsprosessen

Hvordan søker du på ledige stillinger i Arbeidstilsynet og hva skjer i rekrutteringsprosessen?

Arbeidstilsynet er som statlig virksomhet forpliktet til å kunngjøre alle ledige stillinger offentlig. Det er kun unntaksvis vi kan ansette medarbeidere uten å ha kunngjort stillingen offentlig først. Vi behandler ikke åpne søknader. Dersom du vil søke på en ledig stilling i Arbeidstilsynet søker du via den nettbaserte rekrutteringskanalen WebCruiter.

Vi anbefaler at du oppretter en brukerkonto i WebCruiter og lagrer CV-en din og eventuelle vedlegg der. Da vil det ligge der til senere bruk og du kan oppdatere CV-en din og skrive nye søknader.

Om vedlegg

Du skal bare legge til attester, vitnemål og annet som er relevant for stillingen du søker. Dersom du har laget en egen CV kan du legge ved den også. Dersom du ikke legger ved relevante attester og vitnemål må du ta dem med hvis du blir invitert til intervju. Det er veldig viktig at du registrerer fullstendige opplysninger i CV-en du lager i WebCruiter. Dette er fordi vedlegg ikke automatisk følger med søknaden når vi skriver ut søkerlisten. Mange har laget egne CV-er, men du må også fylle ut feltene i WebCruiter.

WebCruiter tillater formatene doc, pdf og txt. Når du har søkt på en stilling hos oss vil du få en e-post med bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Det kan være lurt å ta vare på stillingsannonsen, den vil slettes fra nettet etter at søknadsfristen er utløpt. Kort tid etter at søknadsfristen er utløpt vil alle søkerne få en e-post med informasjon om prosessen videre.

Intervju

Vi inviterer de antatt best kvalifiserte søkerne til intervju. I intervjuet vil du normalt møte nærmeste leder for den utlyste stillingen, en administrativt ansatt som jobber med rekrutteringsprosessen og en representant for de ansatte.

Elektronisk test

Vi har ansatte som er sertifisert i bruk av tester og vi bruker tester i de fleste stillingene i direktoratet i tillegg til alle lederstillinger i etaten. Personlighetstesten vi bruker er utviklet av Cut-e og er godkjent av Det Norske Veritas.

Andre metoder som for eksempel arbeidsprøver og refleksjonsoppgaver kan i noen tilfeller inngå som del av utvelgelsesprosessen.

Valg av kandidat

Avslutningsvis i rekrutteringsprosessen vil vi etter en helhetlig vurdering skrive en innstilling som sendes til tilsettingsrådet.

I tilsettingsrådet er både arbeidsgiver og arbeidstaker representert. I innstillingen begrunner vi valg og rangering av kandidater. Tilsettingsrådet fatter vedtak om ansettelse.

Tilbud om ansettelse

Etter at tilsettingsrådet har behandlet innstillingen tar vi kontakt med de innstilte kandidatene. Vi sender et skriftlig tilbud om jobb til søkeren som er innstilt som nummer én.

Vi ber vanligvis om svar innen en uke. Dersom søkeren takker ja til tilbudet signerer begge parter en arbeidsavtale. Dersom søkeren takker nei til tilbudet vil den som er innstilt som nummer to motta et skriftlig tilbud. Når stillingen er besatt vil alle søkerne motta en e-post med informasjon om hvem som er tilsatt.

Innsynsrett

Som søker kan du som part i saken be om å få tilsendt en utvidet søkerliste. En utvidet søkerliste er unntatt offentlighet og inneholder informasjon om alle søkernes navn, alder, utdanning og arbeidserfaring.

Du kan be om utvidet søkerliste ved å sende en e-post til oss. Alle søkerne vil inngå i offentlig søkerliste dersom ikke annet er vurdert.

Vi ønsker deg velkommen som arbeidssøker i Arbeidstilsynet!