Kompass tema-rapporter

Kompass tema er en rapportserie fra Arbeidstilsynet som belyser aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet. Rapportserien formidler aktuell forskning og erfaringsbasert kunnskap fra Arbeidstilsynet. 

2023

Behov for bedre regulering av arbeidsmiljølovens krav til psykososialt arbeidsmiljø. Utredning av Arbeidstilsynet 2023.pdf KOMPASS tema nr. 1 2023 Scenerøyk ved kulturarrangement.pdf KOMPASS tema nr. 2 2023 Grenseverdiarbeidet i Norge.pdf KOMPASS tema nr. 3 2023 Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter.pdf KOMPASS tema nr. 4 2023 Ulykker i bygg og anlegg_.pdf

Eldre rapporter