KOMPASS tema-rapporter

KOMPASS tema er en rapportserie fra Arbeidstilsynet som belyser aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet. Rapportserien formidler aktuell forskning og erfaringsbasert kunnskap fra Arbeidstilsynet. 

2023

KOMPASS tema nr. 1 2023 Scenerøyk ved kulturarrangement.pdf KOMPASS tema nr. 2 2023 Grenseverdiarbeidet i Norge.pdf

2022

KOMPASS tema nr 1. 2022 Ulykker i bygg og anlegg - rapport 2022.pdf

2021

KOMPASS Tema nr. 1 2021 Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg.pdf

2020

KOMPASS Tema nr. 1 2020 Arbeidsmedisinske kommentarer om arbeidstid.pdf KOMPASS Tema nr. 2 2020 Ulykker i bygg og anlegg.pdf KOMPASS Tema nr. 3 2020 Arbeidsskadedødsfall i Norge.pdf KOMPASS Tema nr. 4 2020 Mobbing og trakassering i arbeidslivet.pdf

2019

KOMPASS Tema nr 1 2019 Ulykker i bygg og anlegg – Rapport – 2019 (revidert).pdf

2018

KOMPASS Tema nr 1 2018 Risiko for arbeidsskadedødsfall - sammenligning av norske og utenlandske arbeidstakere.pdf KOMPASS Tema nr 2 2018 Helseproblemer og ulykker i bygge- og anleggsbransjen.pdf KOMPASS Tema nr 3 2018 Et inkluderende arbeidsliv – Et inkluderende arbeidsmiljø.pdf

2017

KOMPASS Tema nr 1 2017 Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg.pdf

2016

KOMPASS Tema nr 1 2016 Dødsfall og personskader som følge av vold og trusler i norsk landbasert arbeidsliv.pdf KOMPASS Tema nr 2 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Indre Østland i tall.pdf KOMPASS Tema nr 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Østfold og Akershus i tall.pdf KOMPASS Tema nr 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall.pdf KOMPASS Tema nr 5 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Vestlandet i tall.pdf KOMPASS Tema nr 6 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Nord-Norge i tall.pdf KOMPASS Tema nr 7 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Oslo i tall.pdf KOMPASS Tema nr 8 2016 Ulykker i bygg og anlegg i 2015.pdf

2015

KOMPASS Tema nr 1 2015 Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn mot sosial dumping.pdf KOMPASS Tema nr 2 2015 Hva melder legene.pdf KOMPASS Tema nr 3 2015 Arbeidsskadedødsfall i Norge - Utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer.pdf KOMPASS Tema nr 4 2015 Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder.pdf

2013

KOMPASS Tema nr 1 2013 Manglende risikovurdering og alvorlige arbeidsulykker.pdf KOMPASS Tema nr 2 2013 Slik skjedde dødsulykkene 2012.pdf KOMPASS Tema nr 3 2013 Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012.pdf Kompass Tema nr 4 2013 Tilstandsanalyse i bygg og anlegg.pdf

2012

KOMPASS Tema nr 1 2012 En analyse av unge arbeidstakeres situasjon i arbeidslivet.pdf KOMPASS Tema nr 2 2012 Arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere.pdf KOMPASS Tema nr 3 2012 Analyse og vurdering av arbeidsmiljøtilstanden.pdf KOMPASS Tema nr 4 2012 Analyse av funksjonshemmedes situasjon i arbeidslivet.pdf

Eldre rapporter

KOMPASS Tema juli 2010 Kartlegging av produksjon, import og bruk av nanoteknologiske produkter i Norge - Sluttrapport.pdf